Lịch âm dương vạn niên

Tháng 3/2025 có 31 ngày, bắt đầu từ Thứ bảy 1/3/2025 tức 2/2/2025 âm lịch đến Tết Hàn thực (Thứ hai 31/3/2025 tức 3/3/2025 âm lịch).

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
7
8
8
9
Q.tế Phụ nữ
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
Rằm tháng 2
Valentine Trắng
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
Xuân phân
Q.tế hạnh phúc
21
22
Bạch Dương
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
Đoàn TNCS HCM
27
28
Thể thao VN
28
29
29
1/3
Ất Tỵ
30
2

Ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện...

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Thứ bảy 8/3/2025 tức 9/2/2025 âm lịch

Rằm tháng 2, Valentine Trắng

Thứ sáu 14/3/2025 tức 15/2/2025 âm lịch

Quốc tế hạnh phúc

Thứ năm 20/3/2025 tức 21/2/2025 âm lịch

Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

Thứ tư 26/3/2025 tức 27/2/2025 âm lịch

Ngày Thể thao Việt Nam

Thứ năm 27/3/2025 tức 28/2/2025 âm lịch

Mùng 1 tháng 3 (ÂL)

Thứ bảy 29/3/2025 tức 1/3/2025 âm lịch

Tết Hàn thực

Thứ hai 31/3/2025 tức 3/3/2025 âm lịch

Tiết khí và mùa

Tháng 3-2025 có các tiết và mùa sau:

Vũ thủy

Đến 5/3

Tiết đầu xuân, mưa ẩm

Kinh trập

Từ 5/3 - 20/3

Tiết giữa xuân, sâu bọ tỉnh giấc

Xuân phân

Từ 20/3

Tiết giữa xuân

Ngày tốt trong tháng

Những ngày sau đây là ngày Hoàng đạo và có nhiều cát tinh (sao tốt) trong tháng 3 năm 2025:

Lưu ý: Xét tốt xấu còn phải căn cứ vào từng công việc cụ thể và mệnh tuổi của người chủ sự. Một ngày có thể tốt cho việc này nhưng lại xấu cho việc khác, tốt với người này nhưng lại không tốt đối với người khác. Do vậy phải xem cho kỹ.

Ngày xấu trong tháng

Những ngày sau đây là ngày Hắc đạo và có nhiều hung tinh (sao xấu) trong tháng 3 năm 2025:

Lưu ý: Xét tốt xấu còn phải căn cứ vào từng công việc cụ thể và mệnh tuổi của người chủ sự. Một ngày có thể xấu cho việc này nhưng lại tốt cho việc khác, xấu với người này nhưng lại không xấu đối với người khác. Do vậy phải xem cho kỹ.


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: